PÅ MARKEN

DET AGRONOMISKE CHARTER


Vi arbejder i tæt kontakt med landbrugene for at producere bæredygtige grøntsager af høj kvalitet. 96% af vores partnere har underskrevet Bonduelles Agronomiske Charter, et bindende engagement, der strækker sig fra såningen til høsten.
Det Agronomiske Charter henvender sig også til leverandører, transportører og til salgsstyrken i alle de lande, hvor koncernen opererer. Med Charteret garanterer vi Bonduelles høje kvalitet og en maksimal sporbarhed af vores grøntsager.
 

KVALITETSGRØNTSAGER


Bonduelle forpligter sig til at udvælge de bedste sorter baseret på sensoriske kvaliteter. Vi følger dyrkningen sammen med producenterne, observerer udviklingen fra såning til de forskellige stadier af modning, og optimerer logistikken fra marken til fabrikkerne.